Register for our courses currently running for FREE: https://www.ramojiacademy.com/register-ram-courses
RAM-online-learning-Programs-acting-direction-screenwriting-production-India-in-7languages

പ്രോഗ്രാമുകളെക്കുറിച്ച്..

  • റാമിലെ അറിവിന?റെ പ?രവേശനകവാടങ?ങള??
   

സർഗാത്മകമായും സാങ്കേതികപരമായും കഴിവുകളുള്ള നിരവധി പ്രതിഭകൾ സഹകരിച്ച് ഐക്യത്തോടെ സിനിമാദർശനം ജീവസുറ്റമാക്കുന്നതാണ് ഫിലിം മേക്കിംഗ്. ചലച്ചിത്രകലയുടെ വിവിധ തലങ്ങളില്‍ പ്രാഗത്ഭ്യം നേടുന്നതിനായുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ റാമിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരൂ.

  • കഥയും തിരക്കഥയും

   

നമ്മൾ എല്ലാവരും കഥകൾ കേൾക്കുകയും പറയുകയും പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു. നാടോടിക്കഥകൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. അവ നമ്മുടെ ബാല്യകാല സ്മരണകളുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്നു. ബിഗ് സ്ക്രീനിലെ സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതും കഥകളാണ്. സ്ക്രീനില്‍ നമ്മള്‍ കാണുന്ന കാലഘട്ടത്തില്‍ സാങ്കൽപ്പിക കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ നയിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ കഥകൾ! രണ്ട് മണിക്കൂർ ദൈര്‍ഘ്യത്തില്‍ ആ കഥ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നതാണ് സിനിമകളെ ആകര്‍ഷകമാക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് കഥയും തിരക്കഥയും എഴുതുന്നവരുടെ കഴിവ് പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ കഥാതന്തുവില്‍ നിന്ന് സിനിമ ജനിക്കാം. പക്ഷേ ആ കഥാതന്തു സിനിമയായി രൂപപ്പെടുന്നത് സർഗ്ഗാത്മകവും പ്രശംസനീയവുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. കഥയെയും തിരക്കഥയെയും കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം വിചിന്തനം ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ കോഴ്‌സിൽ, ഒരു സിനിമയ്‌ക്കായി ആഴമേറിയ ഒരു പ്രൊഫഷണല്‍ കഥയും തിരക്കഥയും എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

RAM
  • ഡിജിറ്റൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ്

   

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമകൾക്ക് 100 വർഷത്തിലധികം ചരിത്രമുണ്ട്. ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടെ സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ നാടകീയമായി വികസിച്ചു. ഇന്ന് സിനിമ ഡിജിറ്റലായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ, കൈകള്‍ കൊണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്ന ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണപ്രക്രിയകൾ ഇപ്പോൾ യാന്ത്രികമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അക്കാലത്ത് ധാരാളം തൊഴിലാളികളും നീണ്ട മണിക്കൂറുകളും ആവശ്യമായിരുന്നിടത്ത്, ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിഗത പ്രൊഫഷണലും വളരെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളും മാത്രം ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ സാധ്യമായി? ഒരേ ഒരു ഉത്തരം: ഡിജിറ്റൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ്. ഈ നവീന യുഗത്തില്‍ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഇന്റസ്ട്രി-സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് പ്രക്രിയകളും ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതികതകളും ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ് കോഴ്‌സ് വിശദമായി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

RAM-online-free-direction-course-in-your-language-India
  • സംവിധാനം

   

സ്‌ക്രീനിൽ കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഓരോ സിനിമയ്ക്കും തനതായ രീതിയും നിർവഹണ ശൈലിയും ഉണ്ട്. സംവിധായകന്റെ വീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഓരോ സിനിമയുടെയും സവിശേഷതകള്‍. കടലാസിൽ എഴുതിയ സിനിമയെ സംവിധായകൻ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുകയും, അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എല്ലാ ഇഴകളും വിദഗ്ദ്ധമായി കോര്‍ത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സംവിധാനം ഒരു സാങ്കേതിക- ക്രിയാത്മക മേഖലയാണ്. ഒരു സിനിമ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോള്‍ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംവിധായകൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റാമിലെ ഡയറക്ഷന്റെ ഡിജിറ്റൽ കോഴ്‌സ് എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും സമര്‍ത്ഥനാകാനും, സംവിധാനത്തില്‍ വിദഗ്‌ദ്ധനാകാനും നിങ്ങളെ സജ്ജമാക്കുന്നു.

RAM-Screenwriting-course-online-free-in-7Indian-languages
  • അഭിനയം

   

സ്വാഭാവിക പ്രകടനത്തിലെ ശാരീരിക ചലനങ്ങൾ, മുഖഭാവങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ, മനസ്സാന്നിദ്ധ്യം എന്നിവയുടെ പ്രദര്‍ശനമാണ് അഭിനയം അഥവാ ആക്ഷൻ. സാങ്കൽപ്പിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതം സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുന്നതാണ് അഭിനയം. ശരീരത്തിലൂടെയും മനസ്സിലൂടെയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അഭിനയം. ഗ്ലാമർ, സൗന്ദര്യം, വിപണിമൂല്യ മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയുമായി അഭിനയം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത്, അഭിനയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സത്ത സ്വായക്തമാക്കുക. ആക്ഷന്‍ എന്ന ഞങ്ങളുടെ സമ്പൂര്‍ണമായ ഡിജിറ്റൽ കോഴ്‌സ് വഴി അഭിനയത്തിന്റെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുക, അത് പരിശീലിക്കുന്ന രീതികൾ മനസ്സിലാക്കുക, അത് പരിപൂർണ്ണമാക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അറിയുക.

RAM-
  • ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ

   

വ്യവസ്ഥാപിതവും തികഞ്ഞ അച്ചടക്കമുള്ളതുമായ വഴിയിലൂടെ ഒരു പ്രോജക്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മികച്ച രീതിയിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ ഒരു കോഴ്സ് ഇതാ.

പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയെ ചലിപ്പിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഷെഡ്യൂളിങ്ങും ഏകോപനവും, പോസ്റ്റ്-പ്രൊഡക്ഷൻ മേൽനോട്ടം തുടങ്ങി ബഡ്ജറ്റ് മാനേജ്മെന്റും കോർഡിനേഷനും വരെ. സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ സുഗമവും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ പ്രവർത്തനത്തിന് സർഗാത്മകത മാത്രമല്ല; ടെക്നിക്കൽ, ബിസിനസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നിങ്ങനെ മറ്റ് അനേകം വിഷയങ്ങളിലും നൈപുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഫിലിംമേക്കിംഗിന്റെ ഈ ഒരു പരമപ്രധാനമായ വശത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതാണ് റാമോജി അക്കാദമി മൂവീസ് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ്.

ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ അനുനിമിഷം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചും, ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചും, ആ വെല്ലുവിളികളെയൊക്കെയും അതിവിദഗ്ധമായി മറികടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വിശദമായ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുമൊക്കെ ഈ കോഴ്സ് സഹായകമാകും. അമൂല്യമായ പാഠഭാഗങ്ങളും വിദഗ്ധരുടെ നിർദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച ഈ കോഴ്സിലൂടെ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന സങ്കീർണമായ പ്രക്രിയയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കഴിയും. റാമോജി അക്കാദമി ഓഫ് മൂവീസ്'ലൂടെ അഡ്വാൻസ് മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി പഠിക്കാം, തികച്ചും സൗജന്യമായി.!

RAM-Screenwriting-course-online-free-in-7Indian-languages
  • ഫിലിം എഡിറ്റിംഗ്
   

വ്യവസായ-നിലവാരമുള്ള പ്രക്രിയകളും സാങ്കേതികതകളും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന റാമിൻ്റെ ഫിലിം എഡിറ്റിംഗ് കോഴ്സിലൂടെ ഫിലിം മേക്കിംഗിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. മാനുവൽ പ്രക്രിയകൾ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ പ്രതിഭാസങ്ങളായി മാറിയ സിനിമയുടെ ആർട്ടും ക്രാഫ്റ്റും കണ്ടെത്തുക. ക്ലാസിക്കൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ് തന്ത്രങ്ങളും പുതിയ കാലത്തിന്റെ കൃത്യമായ എഡിറ്റിംഗും , ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കഥകൾ എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് പഠിക്കാം. ഫിലിം എഡിറ്റിംഗ് പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ചും മൂവി നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ കാലപരിശോധന തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ കോഴ്സ് സമഗ്രമായ ധാരണ നൽകുന്നു. വിഭവസമൃദ്ധമായ എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കുകളിൽ മാസ്റ്റർ പ്രാഗല്ഭ്യം നേടുകയും റോ ഫൂട്ടേജിനെ യോജിച്ച വിവരണമായി രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളെത്തന്നെ ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. സിനിമയുടെ ഏറ്റവും ഭാവനാപരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഫിലിം എഡിറ്റിങ് എന്ന കലയിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിലും മികവ് പുലർത്താൻ റാമിൽ ചേരുക.

RAM-